หมวดหมู่ รุกราน

Invasive Oriental Bittersweet Vine [Celastrus Orbiculatus]
รุกราน

Invasive Oriental Bittersweet Vine [Celastrus Orbiculatus]

Celastrus orbiculatus see-LAS-trus หรือ-bee-kul-AY-tus เป็นไม้เลื้อยยืนต้นและเถาวัลย์ไม้ผลัดใบที่อยู่ในตระกูล Celastraceae หรือที่เรียกว่าตระกูลไม้เท้าพืชมีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนเกาหลีและ ประเทศญี่ปุ่น แต่พบได้ทั่วไปในทวีปอเมริกาเหนือซึ่งถูกนำมาใช้เป็นไม้ประดับในราวปี พ.ศ. 2403 ถือว่าเป็นพันธุ์ที่รุกรานในภาคตะวันออกของทวีป

อ่านเพิ่มเติม

รุกราน

Invasive Oriental Bittersweet Vine [Celastrus Orbiculatus]

Celastrus orbiculatus see-LAS-trus หรือ-bee-kul-AY-tus เป็นไม้เลื้อยยืนต้นและเถาวัลย์ไม้ผลัดใบที่อยู่ในตระกูล Celastraceae หรือที่เรียกว่าตระกูลไม้เท้าพืชมีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนเกาหลีและ ประเทศญี่ปุ่น แต่พบได้ทั่วไปในทวีปอเมริกาเหนือซึ่งถูกนำมาใช้เป็นไม้ประดับในราวปี พ.ศ. 2403 ถือว่าเป็นพันธุ์ที่รุกรานในภาคตะวันออกของทวีป
อ่านเพิ่มเติม